Baderegler

SIKKERHED

OPHOLD SKER PÅ EGET ANSVAR.

Der er altid en livredder tilstede i svømmehallen, når der er åbent for offentlig svømning. Men vi anbefaler, at du aldrig bader alene. Det er ikke muligt, at livredderen kan holde øje med alle i  svømmehallen hele tiden.

Livredderen er uddannet til at yde den nødvendige førstehjælp, hvis der sker en ulykke. Alle livreddere har bestået erhvervslivredderprøven. Livredderens anvisninger skal altid følges.

ANSVARET ER DIT.

Til alle voksne, der har børn med i svømmehallen. ANSVARET ER DIT ! også selvom der er livredder tilstede.

HUSK. Gå aldrig alene i vandet. Du skal være sammen med andre voksne når du bader, hvad enten du er 5 år eller 85 år.

BØRN UNDER 10 ÅR I SVØMMEHAL.

Børn under 10 år skal ledsages af en badende voksen ( min. 16 år ). Den badende voksen skal være i samme bassin. Voksne der ledsager børn har tilsynspligten med børnene.

Børn under 6 år må benytte omklædning i både herrer- og dameafdelingen.

SVØMMEUDSTYR.

Der er mulighed for, at låne svømmebælter og armvinger i svømmehallen.

OPHOLD I OMKLÆDNINGSRUM.

Benyt venligst skabe til både tøj og sko. HUSK der skal benyttes en polet, 1 euro eller 10 kr. til skabene.

Svømmehallen har intet ansvar for tøj, penge og værdigenstande.

Respekter venligst de anviste  barfodsområder i omklædningsrummene.

Der gøres opmærksom på, at omklædningsrummene skal forlades senest 15 min. efter opkald fra bassin.

SKOLER, FORENINGER og INSTITUTIONER.

Svømmehallen har ikke ansvar for tilsyn med skolens/ klubbens/ institutionens børn og unge.

Lederen/ institutionen har det fulde ansvar.

RETNINGSLINJER FOR BRUG AF SAUNA.

Vask dig grundigt uden badetøj før og efter brug af sauna.

Medbragte håndklæder skal benyttes til at sidde på i saunaen.

Barbering er forbudt.

Det er forbudt at medbringe og nyde alkohol i sauna. ( Gentagne overtrædelser vil medføre bortvisning).

Der må ikke hældes vand på saunaovne. ( Må kun udføres af personalet )

Det er forbudt, at medbringe og påføre egne olier og dufte på saunaovne. ( Gentagne overtrædelser vil medføre bortvisning).

DET ER IKKE TILLADT:

At løbe i svømmehallen.

At springe på hovedet i mellembassinet og den lave ende i det store bassin.

At være mere end en person af gangen på vippen.

At bruge tyggegummi.

At have store svømmeplader m.m. i det store bassin.

Vi gør opmærksom på, at det kræver tilladelse fra livredderen at fotografere, eller lave en videooptagelse i svømmehallen.

Det er strengt forbudt, at benytte sig af kamera og mobiltelefon i omklædningsrummene.

 

 

 

 

Stråbjergvej 1 6400 Sønderborg Tlf. 88 72 42 18 humlehoj-hallen@sonderborg.dk

Mandag d. 3/10 er Tangshave LUKKET 

Babybassin er desværre lukket pga. tekniske problemer.