Skydebaner

Riffel og pistol skydebanner

Der bliver tilbudt riffel og pistolskydning, hvor der afvikles flere stævner pr. sæson ligesom mærkeskydning og deltagelse i DFIF’s internetskydning.

Skydning foregår mandage og onsdage kl. 19.00 i perioden oktober – april.
Sønderborg Skyttekreds

ji@skyttekreds.dk

SHI – Sønderborg Handicap Idræt
egedal@familie.tele.dk

SFS – Sønderborg FirmaSport
formand@sfs-sonderborg.dk

Stråbjergvej 1 6400 Sønderborg Tlf. 88 72 42 18 humlehoj-hallen@sonderborg.dk

Mandag d. 3/10 er Tangshave LUKKET 

Babybassin er desværre lukket pga. tekniske problemer.